Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
+371 27759359; +371 29467713
Valoda: LV
+371 27759359; +371 29467713
0

Ekspluatācijas noteikumi un garantija ragavām

Uz visu HAMAX produkciju attiecas garantija saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Garantijas termiņš – 24 mēneši no pirkuma brīža. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti šī termiņa laikā ar nosacījumu, ka tiek ievērotas prasības, kuras aprakstītas ekspluatācijas noteikumos. Mēs apņemamies novērst izstrādājuma trūkumus, kas radušies ražotāja vainas dēļ. 

Ekspluatācijas noteikumi:
 1. Ragavas domātas braukšanai pa sniegu, no kalna, nogāzes vai pa līdzenu virsmu bez šķēršļiem, kas var sabojāt ragavas.
 2. Ragavas nav paredzētas vilkšanai aiz automašīnas vai cita mehāniska transportlīdzekļa.
 3. Nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimālo braucēju svaru, kas norādīta ragavu specifikācijā.
 4. Ragavas nav paredzētas saāķēt vienu aiz otras vilkšana vai braukšanai no nogāzes vai kalna.
 5. Izturieties saudzīgi pret ragavām tās pārvadājot vai citādi pārvietojot. Pārvadāšanas gadījumā nostipriniet tās.
 6. Pirms braukšanas no kalna, novērtējiet tā piemērotību – pievērsiet uzmanību šķēršļiem (akmeņi, celmi, saknes, koki utm.). Pārliecinieties, ka ceļā nav bīstamas bedres, grāvji. Īpaši pievērsiet uzmanību nepazīstamiem vai nenobraukātiem kalniem – dažādi šķēršļi var bīt arī zem sniega.


Garantija neattiecas uz:
 1. Ragavām, kas ir vilktas vai brauktas pa nepiemērotu segumu – granti, asfaltu, bruģi, akmeņainu segumu, kā arī nepietiekamu sniega segumu. 
 2. Izstrādājumiem, kuriem ir ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu sekas: triecienu un mehānisko bojājumu: trieciena atstāti iespiedumi, robi, utm..
 3. Bojājumiem, kas izraisīti jebkādas ārējās mehāniskas iedarbības, triecienu vai vibrāciju slodzes, ārējā spēka pielietošanas rezultātā: skrambas, skrāpējumi, nošķēlumi, materiālu un detaļu deformācija utm..
 4. Bojājumiem, ko izraisīja kodīgām ķīmiskām vielām vai šķīdinātājiem nokļūstot uz izstrādājuma virsmu: sārmi, skābes, dzīvsudrabs un tā tvaiki, plastmasas šķīdinātāji utm..
 5. Izstrādājumu bojājumiem, kas radušies svešķermeņiem, iekļūstot izstrādājumā;
 6. Citiem bojājumiem, kas izraisīti pircēja tīšas vai neuzmanīgas rīcības rezultātā vai pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus.