Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
+371 27759359; +371 29467713
Valoda: LV
+371 27759359; +371 29467713
0

Noteikumi, garantija velosipēdiem

 1. Visām interneta veikalā www.balancebikes.eu pirktajām precēm ir ražotāja garantija!
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš ir divi gadi
 3. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu  - pavadzīmi, rēķinu, pirkuma čeku.
 4. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem, uzlīmēm).

Ekspluatācijas noteikumi:

 1. Nepārsniedziet velosipēdam paredzēto braucēja svaru.
 2. Velosipēds nav paredzēts vilkšanai aiz automašīnas vai cita mehāniska transportlīdzekļa.
 3. Izturieties saudzīgi pret velosipēdu to pārvadājot vai citādi pārvietojot. Pārvadāšanas gadījumā nostipriniet to.
 4. ​Noregulējiet velosipēda sēdes augstumu tā, lai bērns varētu brīvi balstīties uz abām kājām, kā norādīts ražotāja specifikācijā. 
 5. Noregulējiet stūres augstumu bērna augumam atbilstoši, kā norādīts ražotāja specifikācijā.
 6. Braucot ar velosipēdu, bērnam galvā vienmēr jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei.
 7. Regulāri kopiet velosipēdu no dažādiem netīrumiem – smilts, dubļi, sāls u.c.

Garantija neattiecas uz:

 1. Izstrādājumiem, kuriem ir ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu sekas: triecienu un mehānisko bojājumu: trieciena atstāti iespiedumi, robi, utm..
 2. Bojājumiem, kas izraisīti jebkādas ārējās mehāniskas iedarbības, triecienu vai vibrāciju slodzes, ārējā spēka pielietošanas rezultātā: skrambas, skrāpējumi, nošķēlumi, materiālu un detaļu deformācija utm..
 3. Bojājumiem, ko izraisīja kodīgām ķīmiskām vielām vai šķīdinātājiem nokļūstot uz izstrādājuma virsmu: sārmi, skābes, dzīvsudrabs un tā tvaiki, plastmasas šķīdinātāji utm..
 4. Izstrādājumu bojājumiem, kas radušies svešķermeņiem, iekļūstot izstrādājumā;
 5. Citiem bojājumiem, kas izraisīti pircēja tīšas vai neuzmanīgas rīcības rezultātā vai pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus.

Gadījumā, ja preces kvaitāte neatbilst līgumam, pircējam ir tiesības:

·     vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;

·  ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam.

Prece, kopā ar iesniegumu un pirkšanas pavaddokumentu (rēķins, pavadzīme, čeks) jāpiegādā atpakaļ pārdevējam uz tā norādīto faktisko adresi. Gadījumā ja preces svars nepārsniedz 10kg, transporta izmaksas sedz pircējs.